barcelone 4 novembre

Segunda Conferencia internacional del Comité de Organización por la Reconstitución de la Cuarta Internacional (CORCI)

1, 2 y 3 de noviembre de 2017

 

Saludo a los trabajadores de Cataluña

Salut als treballadors de Catalunya

Nosaltres, delegats que hem vingut de trenta països, reunits en la Conferència del Comitè de organització per la reconstitució de la IVa Internacional (CORQI), saludem el moviment amb el qual els treballadors, la juventut i el poble de Catalunya han obert una nova situació a escala de tot l’Estat espanyol i de tot el continent.

Malgrat la repressió, malgrat el saqueig de les urnes, malgrat la violència de la policia, el 1 d’octubre, centenars de milers es van movilitzar i amb la seva movilització van imposar un vot- d’un caràcter majoritari indiscutible- per a establir la República.

Què vol dir la República ?

La República és la fi de la monarquia, és la fi de totes les institucions d’opressió de tots els pobles del Estat espanyol, la fi de les institucions d’opressió creades per la dictadura de Franco durant quaranta anys i prolongades per la monarquia franquista quaranta anys més.

La República a Catalunya, és la porta oberta al procès constituent amb el qual el poble- i més particularment la majoria que constitueixen els treballadors de les ciutats i del camp i la juventut – tindria el poder de decidir el que ha de ser el contingut social i les formes polítiques d’ una República obrera.

La República, deuria significar , pels treballadors de Catalunya i de tot l’Estat espanyol, la possibilitat de rompre amb els plans del Fons Monetari Internacional i de l’Unió Europea, la possibilitat de rompre amb els plans de la Troika rebutjats per milions i milions en vaga i en manifestacions en el 2012, i en el 2014. Es la possibilitat oberta per anar cap a una República amb el contingut social que podria ser el de una República obrera.

La República a Catalunya, és la bretxa oberta per a les Repúbliques a totes les regions d’Espanya, la bretxa oberta per a l’unió de les Repúbliques lliures de tot l’Estat espanyol.

Treballadors, ja ho sabem tots : la classe social que més interés té a la proclamació de la República és la classe obrera.

Vet aquí el que declarava, uns díes després del referèndum, un dels Comités de defensa del referèndum i de la República : » El passat 1 d’octubre, el poble de Cataluny va decidir en referèndum la seva voluntat de constitur-se en una Republica independent. I ho va fer en unes condicions de repressió brutals per part de la Policia Nacional i la Guardia Civi. En un bon nombre de centres electorals veins i veïnes van haver de defensar el seu dret a votar amb els seus cossos, sent víctimes directes de la violéncia policial pero també protagonistes directes d’un exercici de fermesa demócratica que va donar la volta al món. Dos dies després, el 3 d’octubre, una vaga general en la que, com no pot ser d’altra manera , la classe treballadora va esdevenir la força social més activa i decisiva.

Des del Comité de Defensa de la República creiem que la vaga general ha de continuar sent un important instrument de lluita en els propers dies i setmanes, no tan sols per defensar -nos dels embats repressius de l’Estat, sinó també per defensar la naixent República i per lluitar per la llibertat de Jordi Cuixart i de Jordi Sanchez, ostatges en mans de l’Estat espanyol (…)Seguint la consigna que vam aixecar l’1 d’octubre «  Organitzem-nos per un Sí de classe » ens proposem apropar-nos als treballadors i treballadores del barri per sumar-los a la defensa de la República catalana i per donar support a les seves lluites i reivindicacions laborals. Al cap i al fi la nova república ha de néixer per resoldre els greus problemes socials que estem patint i per una societat més justa. »

Des del 28 d’octubre, la repressió brutal ha copejat el poble de Catalunya, dictada pel govern Rajoy, conforme a la naturalesa de les institucions de la monarquia. Repressió brutal, amb el support i l’encoratjament de Trump, de l’Unió Europea i de tots els governs de les grans potències.

L’Unió Europea i els capitalistes han expressat de forma molt clara la seva hostilitat a la República catalana . Ells han entés molt bé que els seus interessos de classe les amenaçava el sorgir de la movilització de centenars de milers per a fer caure la monarquia. L’han comprés perfectament i amb ells la Santa Aliança dels dirigents dels diferents governs dels països d’Europa i de l’Unió Europea.

Treballadors de Catalunya , us presentem el salut del Comitè de organitzció per a la reconstitució de la IVa Internacional. Afirmem que és una vergonya veure com els dirigents d’ organitzacions que diuen representar la classe obrera i el moviment obrer s’han alçat contra la proclamació de la República, votant inclús en contra quan eren representats al Parlament ; els uns , organitzant inclús, conjuntament amb la monarquia i Rajoy l’instal.lació del article 155 que suspén les llibertats ; uns altres, inclús, legitimant noves eleccions que es fan sota les botes de les forces de repressió i que no tenen altra significació que voler borrar el resultat de l’1 d’octubre ; i altres,inclús portant el cinisme fins i tot a cridar a combatre contra aquesta República proclamada el 27 d’octubre en nom d’una hipotètica República, que vindria en un futur.

Vergonya a tots els que porten la responsabilitat de no organitzar a tota Espanya mítings obrers amb les consignes : » Forgem l’unitat de tots els traballadors de les ciutats i del camp en totes les regions de l’Estat espanyol per acabar amb els plans antiobrers dictats per l’Unió Europea, per un procès constituent que permet fer caure la monarquia franquista i establir unes Repúbliques en totes les regions i l’unió lliure de les Repúbliques lliures de tot l’Estat espanyol » ;i que no tan sols s’han negat a organitzar aquests mítings, sinó que han fet campanya per alçar els treballadors d’Andalusia, del Pais basque, de Castella i de les altres regions contra els treballadors catalans.

Vergonha als que, en tots els països d’Europa , a la direcció de les organitzacions obreres, s’han girat d’esquena al deure de solidaritat de classe amb el poble català.

Vergonha als que continuen fent-ho tot per aïllar els treballadors catalans del conjunt de la classe obrera de l’Estat espanyol i del conjunt del continent.

Saludem els treballadors de Catalunya. Ja sabem que la situació és difícil i que no poden esperar res dels dirigents que després de organitzar el referèndum han reafirmat el seu vassallatge a l’Unió Europea i al capital financer. Peró també sabem que a través de la mobilització, s’han constituit uns comitès de defensa del referèndum i de la república . Sabem que alguns d’aquests comitès han decidit continuar, sigui com sigui, organitzant la movilització per preservar l’experiència del 1 d’octubre. Ahir, 2 de novembre, per desenes de milers, en totes les ciutats de Catalunya, els manifestants han clamat la seva indignació contra les detencions i la repressió, cridant uns eslogans que denuncien el paper de l’Unió Europea i cridant a la vaga general.

Confiem en el fet de que el resultat del 1 d’octubre, afirmant la realitat de la República a Catalunya, continuarà, qualsevol que siguin els esdeveniments, representant el primer pas que en prepara d’ altres.

Confiem en la capacitat dels treballadors i dels joves, a Catalunya com a totes les regions d’Espanya, per trobar el camí de l’organització, el que permetrà fer prevaler els seus drets.

Sigueu segurs de que el CORQI, que participa a les lluites dels treballadors i dels pobles per la seva emancipació serà, com sempre hi ha sigut, al costat vostre en aquest combat decisiu. I en particular, arreu el món, les seves organitzacions i els seus militants participen i participaran a totes les accions de movilització per exigir : » No toqueu el poble català ! Alliberament dels presos polítics ! Alto a les persecucions ! Visca la República catalana !

CORQI -Saulx-les- Chartreux . 3 de novembre 2017 . 13.30.

corqi_ocrfi@yahoo.fr

img pour nouvelles 77

Saludo a los trabajadores de Cataluña

Nosotros, delegados provenientes de treinta países, reunidos en la Conferencia del Comité de Organización por la Reconstitución de la IV Internacional (CORCI), saludamos el movimiento con el que los trabajadores, los jóvenes y el pueblo de Cataluña han abierto una nueva situación a escala del Estado Español y de todo el continente.

A pesar de la represión, a pesar del saqueo de las urnas, a pesar de la violencia policíaca, el 1 de octubre 2017, centenares de miles se han movilizado y, a través de su movilización, han impulsado un voto –cuyo carácter mayoritario es indiscutible– para establecer la República.

¿Qué quiere decir República?

La República, es el fin de la monarquía, el fin de todas las instituciones de opresión de todos los pueblos del Estado Español, el fin de las instituciones de opresión instauradas por la dictadura de Franco durante cuarenta años y prolongadas por la monarquía franquista cuarenta años suplementarios.

La República en Cataluña, es la puerta abierta al proceso constituyente a través del cual el pueblo –y en particular la mayoría formada por los trabajadores de las ciudades y del campo, y la juventud– tendría el poder de decidir lo que debe ser el contenido social y las formas políticas de la República.

La República, debería significar, para los trabajadores de Cataluña y de todo el Estado Español, la posibilidad de romper con los planes del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, la posibilidad de romper con los planes de la troika rechazados por millones y millones en huelga y en manifestación en 2012 y en 2014. Es la posibilidad abierta de ir hacia una República cuyo contenido social pueda ser el de una República obrera.

La República en Cataluña, es la brecha abierta para las Repúblicas en todas las regiones de España, la brecha abierta para la Unión de Repúblicas libres de todo el Estado Español.

Trabajadores, lo sabemos: la clase social que más interés tiene en la proclamación de la República y en la caída de la monarquía es la clase obrera.

Le 1 de octubre, el pueblo ha expresado su voluntad

He aquí lo que declaraba, en los días que siguieron al referendo, uno de los comités de defensa del referendo y de la República: “El 1 de octubre pasado, el pueblo de Cataluña decidió, en un referendo, expresar su voluntad de constituirse en una República independiente y lo hizo en condiciones de una represión brutal por parte de la policía nacional española y de la Guardia Civil. En muchos de los centros electorales de este barrio, los habitantes tuvieron que defender el derecho de voto con su propio cuerpo, siendo víctimas directas de la violencia policíaca, y también siendo actores del ejercicio de su determinación democrática, lo que ha dado la vuelta del mundo. Dos días después, el 3 de octubre, tuvo lugar una huelga general contra la represión y por las libertades que paralizó el país y movilizó masivamente la sociedad catalana, una huelga general en la cual –ya que no puede ser de otra manera– la clase trabajadora se transformó en la fuerza más activa y la más decisiva. En el comité de defensa de la República, pensamos que la huelga general debe continuar, pues es un instrumento importante de lucha en las próximas semanas no solamente para defenderse contra las medidas represivas del Estado sino también para defender la República naciente y para luchar por la liberación de los dos Jordi, rehenes entre las manos del Estado Español. (…) Siguiendo la consigna que avanzamos el 1 de octubre que era: “Organicémonos por un “Sí” de clase”, proponemos contactar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro barrio para asociarlos a la defensa de la República y para que sostengan sus luchas y sus reivindicaciones laborales. En definitiva, la nueva República debe nacer para resolver los graves problemas sociales de los que sufrimos y poder constituir una sociedad más justa”.

Desde el 28 de octubre, han abatido una represión brutal, ordenada por el gobierno Rajoy, de acuerdo con la naturaleza de las instituciones de la monarquía. Represión brutal apoyada y alentada por Trump, la Unión Europea y todos los gobiernos las grandes potencias.

La Unión Europea contra la República Catalana

La Unión Europea y los capitalistas han expresado claramente su hostilidad a la República catalana. Puesto que ellos han comprendido bien que su interés de clase estaba amenazado por el surgimiento de la movilización de centenas de miles para echar abajo a la monarquía. Lo han comprendido bien, y con ellos toda la Santa Alianza de dirigentes de los diferentes gobiernos de los países de Europa y de la Unión Europea.

Trabajadores de Cataluña, os aportamos el saludo del Comité de Organización por la Reconstitución de la IV Internacional.

Afirmamos que es una vergüenza ver a los dirigentes de las organizaciones que se reclaman de la clase obrera y del movimiento obrero, levantarse contra la proclamación de la República catalana, yendo hasta votar en contra cuando estaban representados en el Parlamento; inclusive yendo algunos hasta organizar conjuntamente con la monarquía y con Rajoy la instalación del artículo 155 suspendiendo las libertades; y yendo algunos hasta legitimar nuevas elecciones que, realizadas bajo la bota de las fuerzas de represión, no tienen otro significado que el de querer borrar el resultado del 1 de octubre; y yendo otros hasta llamar, con el mayor cinismo, a combatir esta República proclamada el 1 de octubre en nombre de una hipotética República en el futuro.

Deberían tener vergüenza todos aquellos cuya responsabilidad hubiera debido llevarles a llamar en toda España a mítines obreros bajo las consignas: “Forjemos la unidad de todos los trabajadores de las ciudades y del campo en todas las regiones del Estado Español, para acabar con los planes anti-obreros dictados por el FMI y la Unión Europea, por un proceso constituyente que permita derribar a la monarquía franquista y establecer las Repúblicas en todas las regiones y la unión libre de Repúblicas libres del Estado Español”; aquellos que no solo se han negado a organizar tales mítines, sino que, por el contrario, han hecho campaña para levantar a los trabajadores de Andalucía, del País Vasco, de Castilla y de otras regiones contra los trabajadores catalanes.

Deberían tener vergüenza, en todos los países de Europa, aquellos que al frente de las organizaciones obreras le han dado la espalda al deber de solidaridad de clase con el pueblo catalán.

Deberían tener vergüenza aquellos que siguen haciendo todo lo que pueden para aislar a los trabajadores catalanes del conjunto de la clase obrera del Estado Español y del conjunto de los países del continente.

Saludamos a los trabajadores de Cataluña

Saludamos a los trabajadores de Cataluña. Sabemos que la situación es muy difícil y que no tienen nada que esperar de los dirigentes que después de haber organizado el referendo han reafirmado su sumisión a la Unión Europea y al capital financiero. Pero también sabemos que a través de la movilización se han constituido Comités de Defensa del Referendo (CDR) y de la República. Sabemos que algunos de esos CDR han decidido seguir actuando a toda costa para organizar la movilización para preservar las conquistas del 1 de octubre. Ayer, 2 de noviembre, en todas las ciudades de Cataluña, decenas de miles de manifestantes han gritado su indignación contra los arrestos y la represión, y han gritado consignas denunciando el papel de la Unión Europea y llamando a la huelga general.

¡No toquen al pueblo catalán!

Confiamos en el hecho de que el resultado del 1 de octubre, afirmando la realidad de la República Catalana, continuará representando un primer paso que prepara otros, cualesquiera que sean los acontecimientos.

Confiamos en la capacidad de los trabajadores y de los jóvenes, en Cataluña como en todas las regiones de España para encontrar la vía de la organización que les permitirá hacer prevalecer sus derechos.

Tengan la seguridad que el CORCI, que forma parte de la lucha de los trabajadores y de los pueblos por su emancipación en todo el mundo estará, como no ha cesado de estarlo a vuestro lado en este combate decisivo. Y en particular, en todo el mundo, sus organizaciones y sus militantes participan y participarán en todas las acciones de movilización para exigir: « ¡No toquen al pueblo catalán! ¡Liberación de los presos políticos! ¡Alto a las acusaciones! ¡Que viva la República Catalana! »

Saulx-les-Chartreux

3 de noviembre de 2017, 13h30

17760997_189674194879729_7402798747971053648_o